Nordické brusle

přihlásit   košík prázdný

1. Dodavatel

Nordické brusle s.r.o., IČ: 28127161

Sídlo: Praha, Za Poříčskou bránou 21, PSČ 18600

Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spis. zn. C 180153

Dodavatel není plátcem DPH.


Kontaktní údaje:

Tel.: +420 723 109 320

email: info@nordickebrusle.cz

web: http://www.nordickebrusle.cz


2. Objednávka zboží

Na stránkách je uveden katalog zboží, který představuje běžně dodávané zboží. Tím není zaručena aktuální dostupnost zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. 

Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. 

Jednotlivé ceny jsou uvedeny u konkrétního zboží a jsou platné v okamžiku odeslání objednávky.

Cena za dopravu je vypočítána před odesláním zboží a zákazník ji odsouhlasí před odesláním objednávky. 

Automaticky generované potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za odsouhlasení ze strany dodavatele. 

Kupní smlouva je uzavřena teprve odsouhlasením ze strany dodavatele, které probíhá na základě individuálního (ručně psaného) potvrzení. Do té doby může bez udání důvodu zrušit objednávku zákazník i dodavatel. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze na základě vzájemné dohody. 


3. Doprava zboží

Zboží je dodáváno po celém území České republiky. Způsob zvolené dopravy, její dostupnost a cenu za dopravu potvrdí dodavatel současně s potvrzením objednávky. 

Zboží je dodáno dle dostupnosti v co nejkratší době, obvykle do 1-5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. 

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Osobní odběr zboží je možný po předchozí domluvě.

 

4. Cena zboží

Zákazník za zboží platí zejména dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby anebo platbou bezhotovostním převodem na účet dodavatele. Zásilka se zbožím obsahuje daňový doklad. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy. 

Doporučujeme zákazníkům, aby si dobře prohlédli zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě zjištění poškození obalu výrobku doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky.

 

5. Způsob komunikace se zákazníkem

Komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

6. Reklamace a záruční podmínky

Záruční doba pro osoby pro nepodnikatele je stanovena občanským zákoníkem. Lhůta k uplatnění vad začíná od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a jeho dílů, které bylo způsobeno používáním. 

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání (nákup na IČO), není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR, která je uvedena v dodacím listě. 

Reklamaci je třeba uplatnit elektronickou poštou na adrese info@nordickebrusle.cz . Je třeba popsat zboží, vadu, uvést číslo daňového dokladu. Na základě emailu budou zaslány zákazníkovi instrukce ohledně dalšího postupu. Do emailu je třeba uvést telefon a adresu zákazníka. 

Reklamované zboží je vhodné zaslat v originálním obalu, neboť dodavatel neručí za případné mechanické poškození zboží během přepravy zpět dodavateli. 

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. V případě oprávněné reklamace bude zákazník ve třicetidenní zákonné lhůtě vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží; jinak mu bude zboží vráceno.

 

7. Odstoupení od smlouvy

Zákazník, který není podnikatel, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být v neporušeném obalu a nesmí být použito. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník vrátí nebo nahradí dodavateli veškerá přijatá plnění. Odstoupení zákazník provede tak, že na email info@nordickebrusle.cz zašle zprávu o odstoupení. Je třeba popsat zboží, vadu a uvést číslo daňového dokladu. Na základě emailu budou zaslány zákazníkovi instrukce ohledně dalšího postupu. Do emailu je třeba uvést telefon a adresu zákazníka.

 

8. Rozpor s kupní smlouvou

Pro případ rozporu s kupní smlouvou ve smyslu §616 občanského zákoníku je třeba postupovat obdobně jako v případě reklamace.

 

9. Platnost a účinnost

Obchodní podmínky jsou platné pro veškeré kupní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel je oprávněn podmínky změnit, přičemž v případě změny uveřejní nové podmínky na webové stránky alespoň jeden měsíc před účinností.